پنج‌شنبه 7 فروردین‌ماه سال 1382

ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز